Controale ale ITM Prahova la firme in domeniul protectie si garda – Cod CAEN 801

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 29.09-01.10.2021, Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţie şi gardă – cod CAEN 801, parte a Planului de măsuri în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate.

Obiectivele campaniei au fost:

– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor ce se impun  pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă; 

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile amintite, a prevederilor legale menţionate;

– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sanţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au verificat un număr de 18 agenţi economici şi au aplicat amenzi în valoare totală de 3000 lei şi 5 avertismente.

Totodată, inspectorii de muncă au constatat o serie de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă, fiind dispuse 22 de măsuri în vederea remedierii acestora. Printre neconformităţile constatate au fost următoarele:

 – nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind munca de noapte (acordarea repausului de 24 de ore după 12 ore efectuate; acordarea unui spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază);

– neachitarea drepturilor salariale conform numărului de ore lucrate în luna respectivă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova atrage atenţia asupra faptului că munca  nedeclarată/subdeclarată  constituie  un  fenomen  răspândit  și  nociv,  din  cauza consecinţelor  sociale  şi  economice  grave  pe  care  le  produce,  cu  efecte  negative  pe termen scurt, dar, mai ales, pe termen lung, atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum  şi  pentru  bugetul  de  stat,  existând  o  relaţie  interdependentă  între  plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială: 

–  persoana care prestează muncă  nedeclarată  sau subdeclarată  nu  are  siguranţa plăţii muncii  prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului, uneori fiind amânată zile în şir sau chiar luni; 

–  persoana care prestează muncă  fără a avea încheiat un contract individual de muncă este lipsită de protecţie socială, ceea ce înseamnă că  nu beneficiază de prestaţii din asigurările  sociale,  asigurările  de  sănătate,  asigurările  de  şomaj,  cele  pentru accidente  de  muncă  şi  boli  profesionale  precum  şi  cele  provenite  din  bugetul consolidat, nu se bucură de protecţia legală a femeilor şi copiilor, nu exercită drepturile colective  constituţionale  (dreptul  la  asociere  în  sindicate  şi  negocierea  contractului colectiv de muncă), nu acumulează vechime în muncă, ceea ce îi va afecta dreptul la pensie; 

–  persoana lipsită de statutul de angajat legal nu are dreptul la creditare bancară;

– angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta și, de asemenea, nu poate face uz de prerogativa disciplinară;

– fondurile  sociale  şi  bugetul  de  stat  sunt  păgubite  prin  sustragerea  de  la  plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor.

Menţionăm faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va continua acţiunile de verificare şi îndrumare a angajatorilor.

Previous post 16 statii de monitorizare a aerului la Ploiesti
Next post INSP: La numai 1.82% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv dupa administrarea primei doze de vaccin, a survenit decesul din cauza COVID-19